Berapakah Gaji UMR di Malaysia?

Ekasulistiyana.web.id – Upah Minimum Regional (UMR) di Malaysia adalah gaji minimum yang harus dibayar kepada pekerja di semua sektor kecuali pembantu rumah tangga. Setiap tahun, UMR dinaikkan oleh pemerintah Malaysia berdasarkan kondisi ekonomi, inflasi, dan produktivitas tenaga kerja. Meskipun UMR bervariasi di setiap negara bagian di Malaysia, tetapi umumnya kisaran gaji UMR di Malaysia adalah RM1,200 hingga RM1,500 per bulan.

Berapakah Gaji UMR di Malaysia?

Berapakah Gaji UMR di Malaysia?

Seperti yang kita ketahui, Undang-Undang Buruh Mala ysia 1955 menyediakan beberapa fasal tentang gaji minimum di Malaysia. Gaji minimum ini dikenali sebagai Upah Minimum yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Kewangan Negara Bagi Sektor-sektor yang Tertentu. Dalam setiap tahun, gaji minimum akan ditinjau semula oleh pihak berkuasa dan mereka akan menetapkan kadar baru bagi gaji minimum ini.

Terdapat dua jenis gaji minimum di Malaysia iaitu Gaji Minimum Sektoral (SMW) dan Gaji Minimum Bukan Sektoral (NSMW). Dan Gaji Minimum Sektoral merupakan gaji minimum yang periodik untuk beberapa sektor pekerjaan seperti sektor pembuatan, pertanian, perkhidmatan dan lain-lain. Sebaliknya, Gaji Minimum Bukan Sektoral merupakan gaji minimum ujian yang ditetapkan mengikut kawasan, maksudnya, dalam setiap negeri/negeri wilayah persekutuan akan ditetapkan gaji minimum mengikut keperluan setempat.

Gaji Minimum Sektoral di Malaysia

Gaji Minimum Sektoral adalah gaji yang diperuntukkan untuk pekerja yang terlibat dalam sektor yang dinyatakan, yang bermaksud bahawa pekerja-pekerja itu adalah penyumbang penting kepada output negara. Gaji minimum ini biasanya lebih tinggi daripada gaji minimum sektor tidak sektoral kerana ini adalah keperluan untuk memastikan pembangunan ekonomi yang mampan.

Untuk tahun 2021, gaji minimum sektoral di Malaysia adalah seperti berikut:

No Sektor Gaji Minimum (RM)
1 Pembuatan 1,200.00
2 Pembinaan 1,200.00
3 Perkhidmatan Pemulihan dan Pembetulan Motosikal 1,200.00
4 Pengiklanan 1,200.00
5 Pengangkutan Roda Empat (Bukan Teksi) 1,200.00
6 Kecil dan Sederhana Runcit 1,200.00
7 Pembuatan Barangan Plastik 1,200.00
8 Pembuatan Peralatan Elektronik dan Optik 1,200.00
9 Pembuatan Bahan-bahan dan Barangan Kain 1,200.00
10 Perikanan 1,200.00

Gaji Minimum Bukan Sektoral di Malaysia

Berbeza dengan Gaji Minimum Sektoral, Gaji Minimum Bukan Sektoral adalah nilai gaji minimum yang ditetapkan mengikut kawasan tertentu di Malaysia. Dalam erti kata lain, setiap negeri atau wilayah akan mempunyai kadar gaji minimum yang berbeza-beza. Ini kerana kadar kos sara hidup yang berbeza-beza antara setiap negeri.

Berdasarkan Akta Gaji Minimum 1948 yang telah diubah suai pada tahun 1961 dan 2012, semenjak 1 Januari 2020, nilai gaji minimum tidak sektoral di Malaysia adalah RM1,200. Sebelum itu, gaji minimum di setiap negeri adalah seperti berikut:

No Kawasan Gaji Minimum (RM)
1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan 1,200.00
2 Selangor 1,100.00
3 Johor 1,100.00
4 Kedah 1,050.00
5 Terengganu 1,050.00
6 Perak 1,000.00
7 Pulau Pinang 1,050.00
8 Sabah 920.00
9 Melaka 1,000.00
10 Negeri Sembilan 1,000.00
11 Perlis 1,000.00
12 Pahang 1,000.00
13 Kelantan 1,000.00
14 Sarawak 1,000.00

Kesimpulannya

Berdasarkan maklumat di atas, adalah jelas bahawa setiap tahun, gaji minimum akan ditinjau semula oleh pihak berkuasa dan mereka akan menetapkan kadar baru bagi gaji minimum ini. Gaji Minimum Sektoral dan Gaji Minimum Bukan Sektoral merujuk kepada nilai gaji minimum yang ditetapkan mengikut jenis sektor pekerjaan dan kawasan. Dan keadaan ini membantu memberi perlindungan kepada pekerja terhadap penganiayaan oleh majikan yang tidak menjaga hak mereka.

Judul Pembahasan

Judul Pembahasan

1. Apa itu UMR?

UMR atau Upah Minimum Regional adalah batas upah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pekerja di suatu wilayah yang berbeda-beda.

2. Berapakah besaran UMR di Malaysia?

Besaran UMR di Malaysia bervariasi di setiap wilayah. Saat ini, UMR tertinggi berada di wilayah Kuala Lumpur, yaitu RM1,200 (sekitar Rp4,1 juta) per bulan, sedangkan UMR terendah di wilayah Sarawak, yaitu RM1,100 (sekitar Rp3,8 juta) per bulan.

3. Siapakah yang mendapatkan UMR?

UMR diberlakukan untuk semua pekerja di Malaysia, baik pekerja paruh waktu maupun pekerja penuh waktu. Namun, ada beberapa pengecualian, seperti pekerja yang bekerja di sektor pertanian dan kelapa sawit.

4. Berapa persen kenaikan UMR setiap tahunnya?

Kenaikan UMR di Malaysia ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Tidak ada kenaikan persen yang khusus ditetapkan, namun biasanya kenaikan tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

5. Bagaimana jika seorang pekerja masih dibayar di bawah UMR?

Jika seorang pekerja dibayar di bawah UMR, maka ia berhak untuk mengajukan keluhan ke pihak berwenang dan memperjuangkan haknya untuk mendapatkan upah yang layak.

Jadi, itulah beberapa pertanyaan umum seputar UMR di Malaysia. Jangan ragu-ragu untuk selalu memperjuangkan hak-hak Anda sebagai pekerja.

Terima kasih telah membaca!

Berapa gaji orang-orang yang kerja di kawasan SCBD? #shorts #kasisolusi #SCBD | Video

Leave a Comment