Apa Saja 7 Asas Wawasan Nusantara?

Ekasulistiyana.web.id – Wawasan Nusantara merupakan pandangan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan, kebudayaan, dan ketentraman di Indonesia. Terdapat 7 asas yang menjadi dasar dari Wawasan Nusantara ini. Mari kita simak lebih lanjut! Tips dan Trik Memahami 7 Asas Wawasan Nusantara Asas Kebhinekaan Asas kebhinekaan adalah prinsip yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan … Read more